PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY

Historie


Plastika Bohémia s.r.o.

byla zřízena k 1.8.2000 jako dceřinná společnost Plastiky a.s.Nitra s výhradním postavením jako distributor a prodejce výrobků Plastiky a.s. v rámci České republiky. Společnost má sídlo v Kolíně, na jednom místě se sklady, a to v Zengrové ulici č.131. Prodejní sortiment je složen především z široké škály

kanalizačních a vodovodních trubkových systémů s doplněním o střešní žlaby, technické výlisky a PE folií.

Obchodní činnost ukončena
31. 12. 2018

Trubkové systémy

 • Kanalizační hladké trubky a tvarovky z PVC

  od 0 110 mm až 0400 mm pro pokládku kanalizačních sítí pro odvod odpadových vod
 • Korugované kanalizační trubky a tvarovky z PVC

  od 0200 mm až 01 000 mm s dvouplášťovou konstrukcí pro výstavbu gravitačních sítí
 • Tlakové trubky a tvarovky z PVC

  od 090 mm až 0450 mm pro rozvody pitné a užitkové vody s jmenovitým tlakem PN 6 až PN 16
 • Odpadové trubky a tvarovky z PVC a PP

  od 032 mm až 0160mm pro odpadni, dešťové a větrací potrubí uvnitř budov
 • Vodovodní PE trubky a tvarovky jednak:


  - z nízkohustotního LDPE od 020 mm až 063mm pro rozvody pitné i užitkové vody s tlakem PN 6 a PN 10
  - z vysokohustotního HDPE od 020 mm až 0315mm pro rozvody pitné i užitkové vody s tlakem PN 6 a PN 16

Střešní žlaby a příslušenství

 • Žlaby a příslušenství se vyrábí v šedé a hnědé barvě. Velikostní řady jsou 110mm, 135mm a 160mm. Výrobky odolávají povětrnostním vlivům a především UV záření. Celý systém je kompatibilní a je složen tak, aby z něj mohl být realizován jakýkoliv projekt.

Kanalizační šachty

Výrobek se týká nové řady celoplastových kanalizačních šachet pro široké použití, především pro plastové potrubní systémy korugovaných trubek pro chemickou a běžnou splaškovou kanalizaci.
Je chemicky odolná a se zaručenou vodotěsností, vhodná i pro ekologicky náročné stavby hlavně na ochranu spodních vod u zdrojů pitné vody a v chráněných krajinných oblastech